Odpowiedzi

2010-02-10T20:41:05+01:00
Według tradycji dworskiej pierwszych Piastów, utrwalonej z początkiem XII wieku w kronice Anonima, zwanego później w polskiej historiografii Gallem, pierwszy władca historyczny państwa Polan - Mieszko, był czwartym księciem - przedstawicielem rodu Piastów. Relacja Galla wskazuje na utrwalenie dziedziczności władzy, która znakomicie przyczyniała się do stabilizacji ustroju i rozwoju państwa.

Niektórzy badacze odnosili się do tej tradycji nieufnie, ale rozwinięte w II połowie XX wieku badania nad dawnymi państwami Czarnej Afryki pozwoliły historykom zmienić zdanie na temat autentyczności przekazywanych przez tradycję ustną list dynastycznych. Dzisiaj nie podważamy już istnienia Siemowita, Lestka i Siemomysła, ale traktujemy ich jako władców legendarnych, w odróżnieniu od potwierdzonych przez współczesne im źródła pisane władców historycznych.

Imiona noszone przez przodków Mieszka miały, jak większość imion,

Siemowit


znaczenie magiczne, wróżebne lub konkretne, jakby przezwiskowe. Siemowit, to ten co panuje rodzinie, Lestek (dużo później przemieniony w Leszka) wywodzi się od lściwości, czyli przemyślności, zaś Siemomysł, to ten co się zastanawia nad losem rodziny.

Krótki, lapidarny wręcz, przekaz Galla wskazuje, że można przyjąć, że decydujące fakty w zakresie rozszerzania terytorialnego państwa Polan na inne ziemie późniejszej Polski miały miejsce za panowania Siemowita i Lestka. Za panowania tego drugiego państwo Piastów było już tak potężne, że wiedziano o nim za granicą. Oczywiście było znane nie jako Polska - ta nazwa jako określenie całości państwa ustaliła się dopiero w XI wieku. Nazywano je wcześniej Sclavinią (czyli Słowiańszczyzną), państwem gnieźnieńskim, Mieszko I czasem w relacjach nosił miano króla Północy. Tymczasem w połowie X wieku poddanych Piastów określano najczęściej jako "ludzi Lestka": Lestków lub Lestkowiców (mieszkający nad Wisłą lud Litzike w relacji Konstantyna Porfirogenety, czy podlegający Mieszkowi "Słowianie, zwani Licikaviki" w kronice Widukida). Te gry językowe wskazują, że Lestek musiał być dużą indywidualnością. Siemomysł "potroił" pamięć przodków "urodzeniem" (miał trzech synów, jednym z nich był Mieszko I) i "godnością", ale terytorium swego państwa nie rozszerzył.

Siemowit, Lestek i Siemomysł zostali uznani za władców istniejących, a co z ich poprzednikami. Za praszczura dynastii uważano ojca Siemowita, Piasta (imię wywodzone od piasta-tłuczka), zwanego Chościsko (zapewne przezwisko wywodzone od miotły) - określenie Kołodziej, nawiązujące do rzemiosła, pojawiło się znacznie później. Miał być rolnikiem osiadłym na gnieźnieńskim podgrodziu. Jednak według tradycji władzy on nie sprawował, był ojcem Siemowita. Ciekawe, że przedstawicieli dynastii współcześni nie nazywali Piastami, ten porządkujący pomysł został