Maksymalna szybkość jaką może osiągnąć względem brzegu motorówka wynosi 72km/h. oblicz szybkość tej motorówki względem brzegu jeśli płynie ona po rzece zgodnie z nurtem, pod prąd, prostopadle do brzegu, jeżeli woda w rzece płynie z prędkością 1m/s.

1

Odpowiedzi

2009-10-11T17:54:56+02:00
Zadanie źle sformułowane moim zdaniem, ale skoro w podpunkcie a) proszony jesteś o obliczenie prędkości łódki płynącej zgodnie z prądem, to domyślam się, że w treści zadania jest mowa o maksymalnej prędkości łódki na stojącej wodzie. Oto rozwiązanie:
Dane:
v=72km/h - prędkość łódki na stojącej wodzie
vr=3,6km/h - prędkość rzeki
a) Prędkość łódki płynącej z prądem:
vc=v+vr=72km/h+3,6km/h=75,6km/h
b) Prędkość łódki płynącej pod prąd:
vc=v-vr=72km/h-3,6km/h=68,4km/h
c) Prędkość łódki płynącej prostopadle do rzeki:
I tu mamy kolejną nieścisłość. Nie jest jasno napisane, czy łódka płynie dokładnie prostopadle do brzegu, czy łódka jest prostopadle do brzegu skierowana. W załączniku przesyłam rozwiązanie każdej z tych możliwości.
4 4 4