Syzyfowe prace:
1 kto rusyfikował
2.kogo poddawano rusufikacji
3.kto zaprotestował przecikwo obrażaniu uczuć religijnych
4.w jaki sposób ukarano nieposłusznego ucznia
5jak sie nazywa postawa polegająca na obronie swoich racji.
6kto recytował wiersz partiotyczny na lekcji jezyka polskiego
7.jak brzmi tytul recytowanego utworu?
8.kto jest autorem tego utworu?
9który z uczniów najsilniej przeżył recytacje swojego kolegi.
10.jak sie nazywał nauczyciel który prowadził lekcje jezyka polskiego?

POMÓŻCIE;)

2

Odpowiedzi

2010-02-10T20:53:49+01:00
1. niektórzy nauczyciele
2uczniąw polskich
3.uczeń Walewski
4.biciem
6.Bernard Zygier
7.Reduta Ordona
8.Adam Mickiewicz
9.Marcin Borewicz
10.Sztetter
2 5 2
2010-02-10T20:57:24+01:00
1 Rusyfikowali rusyfikatorzy
2Na początku Marcina Borowicza
4 Wydalono go ze szkloły warszawskiej

6 Andrzej Radek
7 Reduta Ordona
8Adam Mickiewicz ( chyba)
9 Marcin Borowicz
10 Sztetter
2 3 2