Bardzo proszę o tłumaczenie na angielski
Na obrazku znajdują się dwaj mężczyźni. Jeden z nich wychodzi z otwartej ciężarówki i trzyma materac. Drugi jest wewnątrz niej i również coś niesie.Przy ciężarówce stoją pudła i czarny samochód.W tle widać dom. Znajdują się oni w mieście.
Uważam,że mężczyźni przeprowadzają się. Sądzę,że wnoszą właśnie meble do nowego mieszkania.
Uważam,że młodzi ludzie wolą mieszkać sami niż z rodzicami, ponieważ wtedy mogą urządzać imprezy.Nie muszą dzielić się swoją własnością i stosować się do zasad.Mogą robić, co chcą

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T23:23:54+01:00
In the image there are two men. One of them comes from an open truck and kept the mattress. The second is inside it, and also something niesie.Przy truck stand car.W black boxes and the background you can see the house. They are in town.
I believe that the men move. I think that just bring furniture into a new apartment.
I think that young people prefer to live alone than with their parents, because then they can arrange imprezy.Nie must share their property and to comply with the zasad.Mogą do what they want
2 2 2