BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
ZAD.1
Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji oraz współrzędne punktów przecięcia wykresu tej funkcji z osiami ukłądu współrzędnych :
a) f(x) = -x + 7
b) y= 0,8x - 2
c) f(x) = -1/3x + 1/6
d) y= 7x + 1

DAJE NAJJ... BARDZO PROSZE O POMOC !! NA JUTRO MUSI BYC :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:08:56+01:00
A)
y = f(x) = -x + 7
0 = -x + 7
x = 7 - miejsce zerowe
bo f(7) = -7 + 7 = 0
x=0, to y = f(x) = -0 + 7 = 7
A=( 7,0) - punkt przecięcia wykresu z osią OX
B =(0;7) - punkt przecięcia wykresu z osią OY
b) y = 0,8 x -2
0 = 0,8 x - 2
0,8 x = 2
x = 2 : 0,8 = 2,5 - miejsce zerowe
A = (2,5 ; 0) - punkt przecięcia wykresu z osią OX
x = 0, to y = 0,8*0 - 2 = -2
B = (0; -2) - punkt przecięcia się wykresu z osią OY
c)
f(x) = (-1/3) x + 1/6
0 = (-1/3)x + 1/6
(1/3) x = 1/6
x = (1/6)*3 = 3/6 = 1/2- miejsce zerowe
A = ( 1/2; 0) - punkt przecięcia się wykresu z osią OX
x = 0 , to f(x) = (-1/3)*0 + 1/6 = 1/6
B = (0 ; 1/6) - punkt przecięcia się wykresu z osią OY
d)
y = 7x + 1
0 = 7x + 1
7x = - 1
x = -1/7 - miejsce zerowe
A = ( -1/7; 0) - punkt przecięcia się wykresu z osią OX
x = o , to y = 7*0 +1 = 0+1 = 1
B = (0; 1) - punkt przecięcia się wykresu z osią OY.
1 5 1