1. Jaką wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu x=5 ? Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość y=10 ?

a) y= -1/2x + 7
b) y= -0,2x - 4

2. Oblicz miejsca zerowe funkcji:

a) y= 8x - 2
b) y= 3/2x + 1
c) y= 3/10x
d) y= 0,7x + 1
e) y= -1,2x - 2

3. Spradź, czy punkt A należy do wykresu danej funkcji:

a) y= -0,1x + 2, A = (40,-2)
B) Y= -3/4X, A = (12,9)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:05:55+01:00
1. a) y=-1/2*5+7 10=1/2x+7
y=9,5 -1/2x=7-10
x=6
B) y=0,2*5-4 10=0,2x-4
y=-3 -0,2x=-4-10
x=30

2. a) -2
b)1
c)0
d)1
e)-2
2010-02-10T21:13:37+01:00
2) x0 = -b:a

a) x0 = 2:8 = 1/4
b) x0 = -1 : 3/2
x0 = -1 * 2/3
x0 = - 2/3
c) x0 = 0 : 3/10
x0 = 0
d) x0 = -1 : 0,7
x0 = -1 * 10/7
x0 = -10/7
x0 = - 1 3/7
e) x0 = 2 : (-1,2)
x0 = 2 * 10/12
x0 = 10/6
x0 = 1 4/10