Odpowiedzi

2010-02-10T21:11:02+01:00
MALARSTWO:
Niebieskie Jeruzalem św. Marcin z Tours znajdują się w poznańskiej katedrze
Michał Anioł Palloni, malarz iluzjonista, zdobił kaplicę św. Kazimierza w Wilnie i pałac w Wilanowie,
Claude Callot, dekoracje w Wilanowie (alegoria Jutrzenki) i we Wrocławiu,


LITERATURA:
Jacek Radziewicz-Winnicki, Historia architektury nowożytnej w Polsce. Barok.
David Watkin, Historia architektury zachodniej,
Marian Morelowski, Znaczenie baroku wileńskiego XVIII. stulecia,
Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich,

1 5 1
2010-02-10T21:27:39+01:00
Literatura:
Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki
Wacław Potocki - Transakcja wojny chocimskiej,Nierządem Polska stoi
Wespazjan Kochowski - Niepróżnujące próżnowanie
Jan Andrzej Morsztyn - Lutnia,Do trupa

Malarstwo:
Claude Callot - dekoracje w Wilanowie (alegoria Jutrzenki)
Daniel Schultz - Portret Jana Kazimierza
Herman Han - Koronacja Najświętszej Marii Panny
1 3 1