Na wykresie przedstawiono zależności wartości siły od drogi. Zakładamy że kierunek siły jest równoległy do kierunku przesunięcia.
Oblicz :
a) pracę wykonaną między 1 a 2 metrem
b) całkowitą wykonaną pracą

Proszę bardzo o pomoc .!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:58:03+01:00
Nie dałeś wykresu więc ciężko powiedzieć, ale:

a) obliczasz pole figury pod wykresem od x=1 do x=2
b) obliczasz pole całej figury pod wykresem.
2 3 2