Odpowiedzi

2009-10-12T00:27:59+02:00
1000cm³ H₂SO₄ - 0,01mol
200cm³ H₂SO₄ - x mol
------------------------------------------
x = 200 × 0,01 / 1000 = 0,002mol

2NaOH + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2H₂O [zobojętnione]

2 mole - 1 mol
x moli - 0,002mola
-----------------------------
x = 2 × 0,002 / 1 = 0,004mola NaOH <--tle trzeba do zobojętnienia

1000cm³ - 0,01mol NaOH
x cm³ - 0,004mola NaOH
-----------------------------------------------
x = 1000 × 0,004 / 0,01 = 40cm³
Odp. Do zobojętnienia 200cm³ 0,01molowego Kwasu siarkowego należy dodać 40cm³ 0,1molowej zasady NaOH
1 5 1