Zadania na poprawę spr. z przemysłu:
1. podaj 3 przykłady okręgów przemyslowych, które rozwinęły się w związku z występowaniem na ich obszarze surowców mineralnych.


2. Wymień trzy gałęzie przemysłu przetwórczego, które rozwinęły się na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.3. Produkty dominujące w przeładunkach w zespole portowym Szczecin- Świnoujście to:
a. ropa naftowa i jej przetwory
b. ładunki drobnicowe
c. ładunki masowe


4. Prawda/ Fałsz

- Największy udział w tworzeniu PKB ma przemysł
- Funkcje przestrzenne przemysłu polegają głównie na tworzeniu krajobrazu przemysłowego
- Karpacki okrąg przemysłowy jest największym okręgiem przemysłowym w Polsce


5. Do podanych typów zakładów przemysłowych dopisz najwazniejszy dla nich czynnik lokalizacji.

piekarnia
cementownia

1

Odpowiedzi

2010-02-11T00:13:31+01:00
1.damador
2.dolina krzemowa
3. shaba

3. c
4.prawda
fałsz
prawda
piekarnia zasoby produktów
cementarnia zasoby naturakne