Jakie prawo?

Podzielcie się na grupy i zapoznajcie z opisywanymi poniżej przypadkami naruszania praw ucznia.Wśród fragmentów dokumentów odnoszących się do praw ucznia odnajdźcie te,na które mogą się powołać :uczeń,jego rodzice,wychowawca,szkolny rzecznik praw ucznia,samorząd uczniowski lub inne osoby i instytucje,które chciałbym stanąć w jego obronie.


-Uczeń klasy I B Krzysztof Z naruszył zasady dyscypliny na ostatniej wycieczce szkolnej.Aby go ukarać wywieszono w gablocie szkolnej jego zdjęcia oraz szczegółowy opis zachowań które zdaniem rady pedagogicznej zasługiwały na naganę.

-Rada samorządu uczniowskiego wystąpiła do dyrekcji szkoły o mozliwosc wybrania polonistki zdecydowal ze lepszym opiekunem bedzie Zenobia K.

-Antonina J uczennica I d zapytała nauczycielkę fizyki jakie stopnie uzyskała do tej pory.Nauczycielka odmówiła twierdząc ze poinformuje ja we właściwym czasie.

1

Odpowiedzi

2010-02-11T10:44:51+01:00
-Uczeń klasy I B Krzysztof Z naruszył zasady dyscypliny na ostatniej wycieczce szkolnej.Aby go ukarać wywieszono w gablocie szkolnej jego zdjęcia oraz szczegółowy opis zachowań które zdaniem rady pedagogicznej zasługiwały na naganę- "PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ DO WYMIERZONEJ KARY" ( UCZEŃ I JEGO RODZICE)

-Antonina J uczennica I d zapytała nauczycielkę fizyki jakie stopnie uzyskała do tej pory.Nauczycielka odmówiła twierdząc ze poinformuje ja we właściwym czasie-"PRAWO DO STAWIANIA JAWNEJ OCENY" ( UCZEŃ)

-Rada samorządu uczniowskiego wystąpiła do dyrekcji szkoły o mozliwosc wybrania polonistki zdecydowal ze lepszym opiekunem bedzie Zenobia K.
"PRAWO DO WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWANEGO PROCESU KSZTAŁCENIA)
(WYCHOWAWCA)