Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:27:39+01:00
REFORMY SEJMU WIELKIEGO obradującego w latach 1788-1792
a) ustawa o miastach i mieszczanach
b) Konstytucja 3 maja 1791 roku:
- Polska monarchia konstytucyjną
- wprowadzenie trójpodziału władzy
* ustawodawcza(dwuizbowy sejm)
* wykonawcza(król i straż praw)
* sądownicza(sądy i trybunały)
- zniesienie wolnej elekcji, a przywrócenie dziedziczności (dynastia Wettinów)
- zniesienie liberum veto
- głosowanie większością
- nałożenie stałych podatków na szlachtę i duchowieństwo
- podniesienie liczebności armii do 100 tysięcy
-obowiązek obrony państwa na całym narodzie
- opieka prawna nad chłopami
- tolerancja religijna
O.K