Odpowiedzi

2009-10-11T17:24:55+02:00
– znaki graficzne używane w alfabetach wielu języków zbudowanych na alfabecie łacińskim, umieszczane nad, pod, obok lub wewnątrz litery, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.

W języku polskim jest dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych (litery diakrytyzowane, litery diakrytyczne, diakrytyki): ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Spornym jest, czy literę „ł” należy również do nich zaliczyć, czy też jest to po prostu litera z polskiego alfabetu.

Funkcja trim() bardzo często wykorzystywana jest np. do usuwania białych znaków z danych wprowadzanych przez użytkowników w formularzu. Np gdy chcemy aby wprowadzane testy były zawsze jedno członowe.

# wcięcie akapitowe – odsunięcie pierwszego wiersza akapitu od marginesu
2009-10-11T19:15:04+02:00
Znaki diakrytyczne, znaki graficzne: kropki, kreski, daszki, ogonki, kółeczka, akcenty itp., umieszczane nad lub pod literą, oznaczające brzmienie odmienne od brzmienia podstawowego wyrażanego ową literą (miękkość, twardość, nosowość, pochylenie, długość, przydech) albo zaakcentowanie danej głoski.

Twarda spacja - lepka spacja – znak spacji, który wygląda na ekranie tak samo, jak zwykła spacja, lecz nie jest traktowany przez oprogramowanie jako znak biały, tj. nie pozwala łamać w danym miejscu wiersza tekstu

Akapit - wcięcie wiersza

A jeśli chodzi o to ostatnie to nie znam na to odpowiedzi.