Zad.6
Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -¾ przez liczbę 2.
zad.7
Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,7.
zad.8
Sumę liczb 1⅗ i 1⅔ podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1⅔.
zad.9
Do ilorazu -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -½ i ⅘.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:29:49+01:00
Zad.6
Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -¾ przez liczbę 2.
- 8 + (-3/4÷2) = -8 - 0,375 = - 8,375

zad.7
Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,7.
13,5 - ( -3,6) * (-1,7) = 13,5 - 6,12 = 7,38
zad.8
Sumę liczb 1⅗ i 1⅔ podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1⅔.
1 ⅗ + 1⅔ ÷( -4) - ( -1⅔) = 1⅗ - 0,42 + 1,67 = 2,85
zad.9
Do ilorazu -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -½ i ⅘.
-4,8 /( -2) +( -½ * ⅘) = 2,4 +0,4 = 2,8
2010-02-10T21:37:18+01:00
Zad. 6
- 3/4 : 2 = -3/8
-8 + -3/8 = -8,375

Zad. 7
-3,6 * -1,7 = 6,12
13,5 - 6,12 = 7,38

Zad. 8
Nie mogę rozszyfrować tych ułamków. Za słabo je widać.

Zad 9.
-4,8 : -2 = 2,4
-0,5 * 0,8 = -0,4
2,4 + (-0,4) = 2

Nie jestem teraz pewna dziewiątego, ale wydaje mi się, że wyjdzie dwa - ujemna razy dodatnia daje ujemną.
2010-02-10T21:37:28+01:00
6.-8/-¾/2=-8/-⅜=-8*(-8/3)=64/3
7.13,5-(-3,6*(-1,7)=13,5-6,12=7,38
8.1⅗+1⅔/-4-(-1⅔)=⁸/₅+⁵/₃podzielic na -4+⁵/₃=²⁴/₁₅+₂₅/¹⁵podzileic na -⁷/₃=⁴⁹/₁₅podzilic na -⁷/₃=-⁷/₅
9.-4,8/-2+(-½*⅘)=2,4+(-⅖)=²⁴/₁₀-⅖=²⁴/₁₀-⁴/₁₀=²⁰/₁₀=2