Odpowiedzi

2010-02-10T23:51:32+01:00
Różnice między kościołem wschodnim i zachodnim:
1. zwierznchik - papież lub patriarcha
2.język liturgiczny - łacina w zachodnim, grecki we wschodnim
3. sakrament Eucharystii - opłatek w zachodnim, kwaśny chleb we wschodnim
4. sprawa filioque, czyli o pochodzeniu Ducha Świętego - w kościele zachodnim Duch Św. pochodzi nie tylko od Ojca, ale także od Syna (łac. filioque), we wschodnim Duch Św. pochodzi tylko od Ojca
5) Autokefalia w kościele wschodnim. Czyli istnienie Biskupstw niezależnych od Patryjarchy w Konstantynopolu. Analogicznie w Rzymskim kościele wszyscy są zależni od Papieża.
6) Chrzest u katolików odbywa się przez polanie głowy dziecka wodą święconą a w prawosławnym przez zanurzenie całego dziecka w wodzie
7) Kapłan odprawia msze świętą przodem do wiernych w kościele katolickim a tyłem do wiernych w kościele wschodnim.
8) Różnice są też w nazewnictwie: ksiądz= pop, kościół= cerkiew, choinka= bazylia etc, etc
1 5 1