Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:34:10+01:00
Oblicz na jaką wysokość h wzniesie się zawodnik o masie 60 kg dzięki posiadanej przez tyczkę energii potencjalnej sprężystości, jeżeli rozpędził się na bieżni do prędkości 10 m/s
h =
m = 60 kg
V = 10m/s
g= 10m/s2

Ek = Ep
mV²/2 = mgh
mgh = mV²/2
h= mV²/2mg
h = 60 * 100/2 *60 *10
h = 6000/1200
h = 5m
1 5 1