1.Które z podanych liczb spełniają dane równanie :

a) 2x-1= 7 dla 1,4,5
b) 6= 3-3t dla -1,1,2
c) x²+3= 28 dla 25,5,-5
d) 2n(n-7) = 0 dla -7,0,7

2. Jaką liczbą należy zastąpić literę "a" w podanym równaniu, aby otrzymać równanie, którego rozwiązaniem jest liczba 10 ?

a) 5x+3 = a
b) 2x-4= x + a
c) 3-4x = a-5
d) 2(x+1)+x = a

3. Napisz po dwa równania równoważne podanym równaniom.

a) 3x= 15
b) 4x-12= 0
c) 7-x= 5

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T21:40:22+01:00
A) 2x-1= 7 dla 1,4,5
2x=8
x=4
b) 6= 3-3t dla -1,1,2
3t=-3
t=-1
c) x²+3= 28 dla 25,5,-5
x²=25
x=5
d) 2n(n-7) = 0 dla -7,0,7
2n²-14n=0
2n²=14n
n²=7n/:n
n=7a) 3x= 15
x=5
2x=10
b) 4x-12= 0
4x=12
x=3
2x=6
c) 7-x= 5
-x=-2
x=2
2x=4
1 5 1
2010-02-10T21:45:46+01:00
1.Które z podanych liczb spełniają dane równanie :
a) 2x-1= 7 dla 4 bo 2*4 - 1 = 7
b) 6= 3-3t dla -1 bo 3 - (3*-1) = 3+3 = 6
c) x²+3= 28 dla 5,-5 bo 5² + 3 = 25+3=28 i (-5)²+3 = 25+3 = 28
d) 2n(n-7) = 0 dla 0,7

2. Jaką liczbą należy zastąpić literę "a" w podanym równaniu, aby otrzymać równanie, którego rozwiązaniem jest liczba 10 ?

a) 5x+3 = 53
b) 2x-4= x + 6
c) 3-4x = -31-5
d) 2(x+1)+x = 32

3. Napisz po dwa równania równoważne podanym równaniom.

a) 3x= 15
x=5
2x=10
b) 4x-12= 0
x-3 = 0
2x-6 = 0
c) 7-x= 5
8-x=3
x=7-5
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:55:32+01:00
1.a)2*4-1=7
równanie spełnia liczba 4
b) 6= 3-3t dla -1,1,2
0=3-3t-6
3t=3-6
3t=-3/ :3
t=-3
równanie spełnia liczba 3
c) x²+3= 28 dla 25,5,-5
x²=28-3
x²=25
x=5
równanie spełnia liczba 5
d) 2n(n-7) = 0 dla -7,0,7
2n*n-2n*7=0
2n*n=2n*7/2n
n=7
2.x=10
a) 5x+3 = a
5*10+3=a
a=53
b) 2x-4= x + a
2*10-4=10+a
a=2*10-14
a=6
c) 3-4x = a-5
3-4*10=a-5
3-40=a-5
-37=a-5
a=-32
d) 2(x+1)+x = a
2*x+2+x=2
2*10+2+10=a
a=32
3.
a) 3x= 15 np x=5; x+2=7; 5x-6=19
b) 4x-12= 0 np 4x=12; x=3 6x=24-x
c) 7-x= 5 np x=2 -x=-2 -5x+10=0
3 3 3