Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T07:37:55+01:00
Tor: izotop 232Th jest wykorzystywany jako paliwo

Ameryk: izotop 241Am jest stosowany w budowie czujników przeciwpożarowych

Neptun: Pierwszy sztucznie wytworzony pierwiastek transuranowy. Izotop 237Np jest wykorzystywany w detektorach promieniowania neutronowego.

Gal: promieniotwórczy izotop 72Ga stosuje się do scyntygraficznego diagnozowania nowotworów układu limfatycznego.

Rubid: izotop 87Rb jest stosowany w geochronologii, czyli określaniu wieku wykopalisk, skał i procesów geologicznych.