The stars in your smile
The glow of your hair
Stars are always present
When you are there

I can always see
The stars in your smile
Spend some time with me
Please stay for a while

When you aren't present
For only one day
Since you are not there
Stars just fade away

proszę o przetłumaczenie ale nie przez słownik w necie:)

1

Odpowiedzi

2010-02-10T21:41:55+01:00
The stars in your smile - Gwiazdy w twoim uśmiechu
The glow of your hair - Żar twoich włosów
Stars always are present - Gwiazdy zawsze są obecne
When you are there - Kiedy tam jesteś

I always can see - Zawsze widzę
The stars in your smile - Gwiazdy w twoim uśmiechu
Spend some time with me - Zużyj trochę czasu ze mną
Please stay for a while - Proszę zostań na chwilę

When you aren't present - Kiedy nie jesteś obecna/y
For only one day - Przez tylko jeden dzień
Since you are not there - Skoro tam nie jesteś
Stars just fade away - Gwiazdy właśnie zanikają:)
1 5 1