Odpowiedzi

2010-02-10T21:50:26+01:00
H₂SO₄ kwas siarkowy -> K₂SO₄ siarczan (VI) potasu
H₂CO₃ kwas węglowy -> MgCO³ węglan magnezu
HCl- kwas chlorowodorowy -> CuCl₂ chlorek miedzi (II)
H₃PO₄ kwas fosforowy (V)-> Ag₃PO₄ fosforan srebra (I)
HNO₃ kwas azotowy (V)-> Ca(NO₃)₂ azotan wapnia
H₂S kwas siarkowodorowy -> Na₂S siarczek sodu

To kilka kwasów i soli