Mam dużo zadań do rozwiązania,więc będę pisać po dwa ,nie mogę dać dużo bo mi na wszystkie zadania nie starczy.Proszę o pomoc ,bardzo pilne.
Zad.
Walec ma taką samą podstawę i 2razy dłuższą wysokość niż stożek.Ile razy objętość walca jest większa od objętości stożka?
A)2 B)6 C)3 D)4
Zad.
Rozwinięcie powierzchni bocznej stożka jest półkolem o promieniu r=10cm.Pole podstawy stożka wynosi:
A)100πcm² B)100cm² C)25πcm² D)25cm²
Proszę z obliczeniem ale poprawna odpowiedz też może byc

1

Odpowiedzi

2009-10-11T17:38:42+02:00
Zadanie 1
Ppwalca = Ppstożka
H stożka = 1/2 Hwalca
V walca = πr²*Hw
V stożka = 1/3πr²Hs=1/3πr²*½Hw=1/6πr²Hw

V walca/V stożka = πr²Hw/1/6πr²Hw= 6
, odp.C

Zadanie 2

r=10 cm
Pp = πr²=100πcm² , odp.A


3 1 3