Prosze o przetłumaczenie na jezyk niemiecki

cześć!!
bardzo serdecznie cie pozdrawiam. piszę żeby się pochwalić że wczoraj byłem na rozmowach kwalifikacyjnych w sprawie praktyk w austri. muszę ci sie przyznać, ze strasznie się bałem, ale było bardzo milo. Komisja zadawała mi pytania o wykształcenie i zainteresowania i jakie są moje plany na przyszłość Myślę ze dobrze wypadłem, a najbardziej spodobało im sie to ze dobrze znam try jeżyki. teraz muszę tylko poczekać cierpliwie dwa dni na odpowiedz. mam nadzieje ze dostane sie na ta praktyke. trzymaj za mniew kciuki> pozdrawiam.

3

Odpowiedzi

2009-10-11T17:40:38+02:00
2009-10-11T17:49:30+02:00
furchtbar bestens cie begrüßt. piepste damit nicht unsselber billigen daß gestern warst aus Diskussion kwalifikacyjnych zu erregt Praktiker zu Österreich. muß diese sie verteilen ze arg unsselber bałem , sondern było furchtbar milo. Kommission fügte zu mir Fragen herum Schulbildung und Teilnahme und welches s± meines Vorhaben aus Zukunft ze richtige stand an a najbardziej spodobało ihnen sie diese ze richtige znam try sträubt. nunmehr muß nur Wartezimmer Langmut zwei Tageszeiten aus Antworte. besitze Aussichte ze bekommt sie aus diese Praktiker. haltend außer mich Daumen begrüßt.
2009-10-11T17:56:08+02:00
Hallo!! sehr herzlich cie ich begrüße. ich schreibe um zu prahlen dass er gestern auf den Vorstellungsgesprächen während der Sache der Praktika war in austri. ich muss dir sie zugeben, ungefähr schaurig hatte ich Angst, aber było sehr die Meile. Die Kommission Fragen stellen mir um die Ausbildung und die Interessen und welche meine Pläne sind in der Zukunft ich denke ungefähr gut bin ich gefallen, und am sehr gefallen sie sie das ungefähr ich gut kennen try die Igelchen. jetzt muss ich lediglich geduldig warten die zwei Tage auf antwort. ich habe die Hoffnung ungefähr dostane sie auf diese praktyke. halt (fest) zu mniew mit kciuki> begrüße ich.