Odpowiedzi

2010-02-10T22:08:45+01:00
Różnice:
TREŚĆ
Bogurodzica :
-Maria jest główną pośredniczką między Bogiem a człowiekiem
-Maria występuje jako osoba świętą, uduchowiona, nie jest zwykłą kobietą
-ludzie zanoszą do Maryi swoje prośby
-można zauważyć że Maryja to matka polaków

Lament Świętokrzyski
-Maria przedstawiona jest jako zwykła matkoa, która cierpi
- Maria jest tu słaba, bezsilna, odarta ze świętości
-Maria zwraca się o pomoc do innych ludzi
- Maria przeżywa ból, cierpi jak normalny człowiek, chce ulżyć synowi

BUDOWA
Bogurodzica:
-pieśń religijna o charakterze zbiorowej modlitwy
-występowanie refrenów : kirieleison
-rymy wewnętrzne i zewnętrzne
-2 zwrotki
-jest to hymn koronacyjny

Lament:
-forma monologu
-liryka lamentacyjna
-brak refrenów
-tylko rymy zewnętrzne
-8 zwrotek
-najpiękniejsza polska pieśń piętnastowieczna
Podobieństwa
TREŚĆ
-teksty powstały w średniowieczu
-opisują Marię, kult Maryi
-Maria wydała na świat Jezusa
-utwory religijne
-arcydzieła polskiej literatury
-występowanie próśb

BUDOWA
-asylabizm (charakterystyczny dla średniowiecza)
-występowanie archaizmów
-nieregularna liczba wersów
2010-02-10T22:16:33+01:00
W skrócie ; oby dwa wiersze opisują tę samą Matke jezusa Maryję i jej stosunek do wydarzenia śmierci jej syna , lecz w lamencie jest ukazana jako zwykła matka ,która cierpi jak każda ludzka a w bogórodzicy boska matka i niecierpi jak normalny czlowiek .