Pocisk o masie m= 0,2 kg leci poziomo z predkoscia o wartosci v1= 500m/s i przebija stojace drzewo o srednicy pnia d= 40cm. Po przebicu drzewa ma on predkosc o wartosci v2= 100 m/s. Oblicz:
a) prace wykonana przez pocisk podczas przebijania drzewa,
b)srednia wartosc sily oporu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T22:14:54+01:00
Witaj
dane: m=0,2kg, v1=500m/s, d=40cm, v2=100m/s,
szukane: W, T

a/ Praca W wykonana przez pocisk podczas przebijania drzewa jest
równa różnicy Ek1 - Ek2 energii kinetycznych przed i po przebiciu drzewa.
W = Ek1 - Ek2 = 0,5mv1^2 - 0,5mv2^2 = 0,5m*[v1^2 - v2^2] =
0,5*0,2kg*[250000m2/s2 - 10000m2/s2] = 24 000 J = 24kJ

b/ W = T*d a stąd T = W/d = 24kJ/0,4m = 60kN
pozdrawiam
czarnadziura
12 3 12