Odpowiedzi

2010-02-11T13:00:46+01:00


Dane :
A = (5,3)
B = (11,3)
Obliczamy długość odcinka |AB| :
|AB|=√(x2-x1)²+(y2-y1)² --> wszystko pod pierwiastkiem.
|AB| = √(11-5)²+(3-3)²
|AB| = 6 , jest to długość boku a.

a)
Wzór na promień okregu wpisanego w trójkat r. :
r=a√3/6
r=√3
Wzór na pole koła :
P=πr²
P=3π

b)
Wzór na promień okregu opisanego na trójkacie r. :
R=a√3/3
R=2√3
Wzór na długość okregu :
L=2πr
L=4√3π