Odpowiedzi

2010-02-11T04:59:22+01:00
1.dostarczają informacji o budowie wnętrza ziemi-badania geofizyczne
2.najcieńsza warstwa litosfery-skorupa ziemska
3.jedna ze stref budujących ziemijadro
4.stan jadra zewnętrznego-ciekły
5.nazwa jadra-nife
6.hipoteza A.Wegenera czli.....tektoniki płyt-teoria
7.element skorupy ziemskiej-minerał
8.skały przeobrażone-metamorficzne
9.minerał rodzimy-nikiel
10.zajmuje się badaniem dziejów ziemi-geologia
11.jedna z er-proterozoiczna
12.czynnik kształtujący rzeźbę pow.ziemi-endogeniczny
13.ognisko trzęsienia ziemi-hipocentrum
14.wielkość tzęsienia ziemi okresla skala-Marcallego
15.płynny stop skalny-magma
16.zajmuje sie zjawiskami wulkanicznymi-wulkanologia
17.najwieksze skupisko wulkanów-Ocean Spokojny
18.rodzaj wietrzenia-chemiczne
19.największy czynny wulkan-Etna
20.skutek działania wiatru-defflacja
21.powoduje ja działalność wody płynącej-erozja
22.współczesne lądolody znajdują się na..-Antarktyda
23.rodzaj wybrzeża-fiordowe
24.przeważają w niej niziny-Europa
25.obszar w rejomie jeziora Drużna-depresja
26.powoduje zmiany w ukształtowaniu powierzchni-człowiek
27.najwyzsze góry świata-Himalaje
28.rodzaj moreny-denna
29.tworzą je rzeki-meandry
30.forma krasu podziemnego-jaskinia
31.zjawisko występujące w Beskidach-osuwiskowe
32.wypływa z wulkanu-lawa
33.wulkan mieszany-stratowulkan
34.druga ze skal określająca trzęsienia ziemi-Richtera
35.za jego pomocą badane są trzęsienia-sejsmograf
36.nazwa płaszcza wewnętrznego-nifesima
37.płaszcz zewnętrznyto-crofesima
38.sztywna powłoka kuli ziemskiej-litosfera
39.granica płyt litosfery-dolina ryftowa
40.jeden z odczynów skał magmowych-obojętny
4 4 4