Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T22:11:10+01:00
Koszycki przywilej, przywilej ziemski, nadany szlachcie polskiej przez Ludwika Węgierskiego w 1374 za cenę wprowadzenia jednej z jego córek na tron polski. Przywilej koszycki dawał szlachcie znaczne uprawnienia, m.in.: zwalniał z wszelkich podatków, z wyjątkiem poradlnego, dawał prawo do wynagrodzenia za służbę wojskową poza granicami państwa, zobowiązywał króla do wykupu szlachcica wziętego do niewoli podczas wyprawy zagranicznej, gwarantował obsadzanie urzędów ziemskich miejscową szlachtą. Przywilej koszycki pozbawiał króla prawa nakładania podatków bez zgody ogółu szlachty.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T22:12:32+01:00
Ludwik chciał zyskać przychylność szlachty, która miała obsadzić na tronie jego córkę.
2010-02-10T22:13:01+01:00
Z powodu tego by uznano prawo do przejecia tronu przez jedną z córek ludwika węgierskiego