PILNE!!!!!!
Którekolwiek zadanie;] opis, rysunek i dokładne obliczenia.

1) Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do podstawy pod kątem 60stopni. Jaki jest stosunek długości boków prostokąta, który można otrzymać po rozwinięciu powierzchni bocznej tego walca?

2) Rozważamy walec otrzymany w wyniku obrotu pewnego prostokąta wokół krótszego boku oraz walec, który otrzymamy w wyniku obrotu tego samego prostokąta wokół dłuższego boku. Który z tych walców będzie miał:
a) większą objętość?
b) większe pole powierzchni bocznej?
c) większe pole powierzchni całkowitej?

3) Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca otrzymano prostokąt, którego jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego i którego przekątna ma długość p. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

4) Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 3x5. Jaka jest objętość i pole powierzchni tego walca?

5) Powierzchni boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o boku a. Jakie jest pole przekroju osiowego tego walca?

1

Odpowiedzi

2010-02-11T00:24:28+01:00
4) Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 3x5. Jaka jest objętość i pole powierzchni tego walca?

http://matematyka.pisz.pl/strona/1904.html

promień podstawy walca = r = 3 : 2 = 1,5 cm
wysokość walca = 5 cm
Pole całkowite
Pc=2πr²+2πrh=2×π×1,5²+2×π×1,5×5=4,5π+15π=19,5π
można przyjąć, że π=3,14 wtedy 19,5π = 61,23 cm²
Objętość walca
V=πr²h=π×1,5²×5=11,25π
można przyjąć, że π=3,14 wtedy 11,25π = 35,33 cm²

1)Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do podstawy pod kątem 60stopni. Jaki jest stosunek długości boków prostokąta, który można otrzymać po rozwinięciu powierzchni bocznej tego walca?

http://www.zadania.info/973065
http://matematyka.pisz.pl/strona/1905.html
3 5 3