Odpowiedzi

2010-02-10T22:19:42+01:00
Dane:
h=2,5m
a=12m
b=8m
szukane:
ile hektolitrów wody jest w zbiorniku?
1 hektolitr=100l
musimy obliczyć objętość zbiornika
V=a *b *h
V=12m *8m *2,5m
V=240m3=240000dm3=240000l=2400hl
odp:w zbiorniku jest 2400 hektolitrów wody.