Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T22:40:15+01:00
A lot of people are very superstitious. They believe that some things bring luck and some are unlacky.

Things which are commonly believed as lucky ones are for example a horsesshoe or a four-leaf clover. A chimney-sweep is also considered as one who brings luck, if you touch a button on your clothes when you see him.


In some countries a black cat crissing the road in front of you is considered as goog luck. But some people in other countries consider it as a bad sign.


It is very bad to walk under a ladder, they say. A broken mirror is unlucky, too. It is said to bring seven years of unhappiness.


Everybody believes that the number 13 is very unlucky. Friday 13th is a real disaster. In some hotels a room number 13 does not exist as guests do not like to sleep in this room.


Some people believe that the first person you meet in the new year will predict to you what the whole year will be like. It will be good if you meet a hard-working person, specially a man. If you meet a lazy neighbour as the first person - the year will not be doog.


There are a lot of superstitons like these and almost everybody believes in things which bring you luck or unluck, even if it does not seem very reasonable.

Przetłumaczone na polski:
Wielu ludzi jest bardzo przesądnych. Wierzą, że niektóre rzeczy przynoszą szczęście, a niektóre pecha.

Rzeczy, które są powszechnie uważane za przynoszące szczęście, to na przykład podkowa czy czterolistna koniczyna. Kominiarz jest również uważany za tego, który przynosi szczęście, jeżeli dotknie się guzika własnego ubrania, kiedy się go widzi.


W niektórych krajach uważa się, że jeżeli czarny kot przebiegnie drogę przed tobą, to spotka cię szczęście. Ale niektórzy ludzie w innych krajach uważają to za zły znak.

Niedobrze jest przechodzić pod drabiną. Stłuczone lustro także przynosi pecha. Mówi się o nim, że przynosi ono 7 lat nieszczęścia.


Każdy uważa, że liczba 13 jest nieszczęśliwa. 13-ty, piątek to prawdziwe nieszczęście. W niektórych hotelach pokój numer 13 nie istnieje, gdyż goście nie chcieli by spać w takim pokoju.

Nie którzy ludzie wierzą, że pierwsza osoba, która się spotka w nowym roku przepowie ci, jaki będzie cały rok. Będzie dobry, jeżeli spotka się pracowitą osobę, zwłaszcza mężczyznę. Jeśli spotka się najpierw leniwego sąsiada, to rok nie będzie dobry.


Jest wiele takich przesądów i prawie każdy wierzy w jakieś rzeczy przynoszące szczęście lub pecha, nawet jeśli nie wydaje się to zbyt rozsądne.
1 5 1