Każda epoka ma swoje wielkie i małe wędrówki, swoje sposoby i cele podróżowania, swoje emigracje i migracje ludnościowe - literatura, odkąd istnieje, bywa ich artystycznym świadectwem. Nie chodzi tylko o doświadczenia historyczne, cywilizacyjne, społeczne, ale również o przeżycia wewnętrzne, o kształtowanie osobowości w kontakcie ze światem, o tworzenie i wybór wartości. Pierwsza podróż ludzi, w wersji biblijne, była karą za grzech nieposłuszeństwa, za chęć poznania przekraczającego wyznaczone przez Boga granice. Wypędzenie z raju to otwarcie przestrzeni zamkniętej; odtąd nie Eden, ale cała ziemia stała się miejscem życia ludzkiego i chociaż z perspektywy religijnej oznaczało to wielkie moralne nieszczęście, z perspektywy poznawczej grzech niepoddania się nakazom i zakazom miał skutki bezcenne. Ciekawość wypchnęła ludzi w świat i pozostała głównym motorem podróżniczej ruchliwości. [...]
Wielkie podróże i wędrówki powtarzają się od czasów biblijnych po dzień dzisiejszy jako jeden ze znaków naszego bytowania w historii, skoro nie jest nam dane mityczne bytowanie w utopijnym raju. Co nie oznacza, że ludzkość nie próbowała takiego raju stworzyć na miarę i na użytek swoich czasów. Wielki literacki podróżnik, Homerowski Odys, dotarł do wyobrażalnych krańców ówczesnego świata, a nawet i zaświatów [...], ale jego głód ,,inności'', choć nienasycony, zdominowany był przecież przez tęsknotę za rodzinną Itaką, przemienioną przez oddalenie w ideał szczęścia. Itaka była rajem w uczciwości i wyobraźni podróżującego - dopóki podróżował . Ziemia rodzinna, podobnie jak Ziemia Obiecana , wydawała się szczęściem bardziej jako cel dążenia niż jako spełnienie. Ten topos* będzie się powtarzał przez wieki: raj znajduje się na ziemi utraconej lub jeszcze nieosiągniętej.

1. Jak rozumiesz słowo ,,świadectwo'' w pierwszym zdaniu powyższego tekstu? Wybierz te określenia, które prawisłowo oddają jego znaczenie.
wyraz (od ,,wyrażać'' coś ), dokument urzędowy, przejaw, odbicie, orzeczenie, zaświadczenie, wizja

2. Przypomnij zdarzenie biblijne poprzedzające ,, pierwszą podróż ludzi''.

3. Autorka mówi, że z perspektywy religijnej wypędzenie z raju uważa się za ,,wielkie moralne nieszczęście''. Dlaczego? - wybierz poprawną odpowiedź.
a) Ludzie sami pozbawili się wspaniałego miejsca do życia.
b) Adam i Ewa rozgniewali Boga.
c) Ludzi utracili pierwotną niewinność, dopuszczając się zła

4. ,,Wielki literacki podróżnik'' - zastąp w tym sformułowaniu określenie ,,literacki'' wyrazem bliskoznacznym (lub połączeniem wyrazów).

5. Wyjaśnij, co sprawiło,że Itaka stała się rajem w wyobraźni Odysa.

6. Dokończ własnymi słowami zdanie, wyrażające myśl zawartą w końcowym fragmencie tekstu: Z perspektywy czasu i oddalenia to, co dalkie i minione, wydaje się...

7. Postaraj się rozwinąć zdanie, które ułożyłeś- w zdaniu zamień kropkę na przecinek i zacznij od słowa ,,natomiast..'' .

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T14:42:49+02:00
1. Dokument urzędowy,zaświadczenie
2. Nie mam.
3. Ludzie sami pozbawili się wspaniałego miejsca do życia.
4. Homerowsk Odys,
5. Itaka stała sie rajem wyobraźni Odysa gdy podórzował. Sprawiło to jego podróze używał swojej wyobraźni by poznawac różne kraje :))
6.Z perspektywy i oddalenie to, co dalekie i minione, wydaje się płytkie, bez emocji.
7. Z perspektywy i oddalenia to, co dalekie i minione wydaje płytkie bez emocji natomist uczucia nawet z czasem zostaję w naszej pamięci.
4 2 4