Odpowiedzi

2010-02-10T22:22:53+01:00
Ciśnienie pochodzące od nafty:
p₁ = δ₁ × g × h₁
Ciśnienie pochodzące od rtęci:
p₂ = δ₂ × g × h₂

Odczytujemy z tablic fizycznych gęstość nafty:
δ₁ = 810kg/m³
oraz rtęci:
δ₂ = 13546kg/m³

Całkowite ciśnienie to suma ciśnienia pochodzącego od nafty i ciśnienia pochodzącego od rtęci:
p = p₁ + p₂ = δ₁ × g × h₁ + δ₂ × g × h₂ = g × (δ₁ × h₁ + δ₂ × h₂) =
= 9,81m/s² × (810kg/m³ × 0,2m + 13546kg/m³ × 0,05m) = 8233,53 Pa
6 3 6