2)10g 5% roztworu H2SO4 wprowadzono do kolby miarowej o poj 1dm3 uzupelniono do kreski otrzymano roztwor o d=1,06g/cm3
a)Stężenie molowe
b)Stężenie procentowe
c)PH tego roztworu
d)Ile cm3 0,02 M KOH zużyje się na zobojętnienie 25cm3 tego roztworu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:41:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
dane: m=10g, cp1=5%, V=1dm3, d=1,06g/cm3 = 1,06kg/dm3

a/ stężenie molowe cm
masa ms H2SO4 = m*cp1/100% = 10g*5%/100% = 0,5g H2SO4
ilość moli H2SO4 n = ms/M = 0,5g/ 98g/mol = 0,0051mola H2SO4
ponieważ cm = n/V = 0,0051mola/1dm3 = 0,0051M

st.mol.H2SO4 było 0,0051M

b/ stężenie procentowe cp

cp = ms*100%/mr ale mr = d*V
cp = ms*100%/[d*V] = 0,5g*100%/1060g = 0,047%
H2SO4 = 2H+ + SO4-- [H+] = 2*cm
c/ pH = - log [H+] = -log 0,0102 = 2
pH = 2

d/ 2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O
według reakcji do całkowitego zobojętnienia potrzeba 2 razy więcej
moli KOH aniżeli moli H2SO4.
jeśli n1- ilość moli H2SO4 , a n2- ilość moli KOH to n2 = 2*n1
n2 = cm2*V2 n1 = cm1*V1

cm2*V2 = 2*cm1*V1 V2 = 2*cm1*V1/cm2 = 2*0,0051M*25cm3/0,02M
V2 = 12,75cm3 0,02M KOH trzeba na zmiareczk.25cm3 0,0051MH2SO4


pozdrawiam
czarnadziura