Zadanie 1.
Pole powierzchni całkowitej półkuli wynosi 30π. Oblicz objętość i pole powierzchni całej kuli.


zadanie 2.
a) Przekrój osiowy kuli ma pole powierzchni równe 9π. Oblicz pole powierzchni i objętość tej kuli.

b) Objętość kuli jest równa π/6 dm3. Oblicz pole powierzchni tej kuli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:39:37+01:00
1.
Pc= 2* 30pi =60pi
Pc=4pi *r^2 /:4pi -chcemy obliczyć r więc dzielimy przez 4pi
Pc/4pi =r^2 / pierwiastek
r= pierw z Pc/4pi
r = pierw z 60pi/4pi
r= pierw z15

V=4/3pi *r^3
V= 4/3pi *pierw z 15^3
V= 4pierw z15^3pi/3 - jeśli za pi podstawimy pi~3
V= 4*pierw15^3*3/3
V=4 pierw15^3


2.a.
P=pi*r^2 /:pi - chcemy obliczyć r
P/pi =r^2 /pierw
r=pierw P/pi
r=pierw 9pi/pi
r=3

Pp=4pi*r^2
Pp=4pi*3^2
Pp=36pi (j^2)

V=4/3pi *r^3
V=4/3pi *3^3
V=4/3pi *27
V=36pi (j^3)
2 3 2