Na okres wakacji przyjedzie do Ciebie koleżanka z Australii. Napisz list w którym opiszesz wybrane przesądy - jeżeli to możliwe podaj ich genezę. Pamiętaj, aby:

- Podać krótką charakterystykę i ewentualnie jego genezę.
- napisać jakie według ogólnego przekonania są jego właściwości- co się stanie jeżeli nie będziemy przestrzegać określonych przez niego zasad
- wyrazić swoją opinię na temat przedstawionych przesądów

Przesądy i wierzenia mogą dotyczyć : nauki (egzaminów), pracy na roli, ślubu i wesela, zdrowia itp.


Bardzo proszę o pomoc! ;* i z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T22:59:16+01:00
As in many other countries in the world Poland has its own typical customs and traditions connected with its culture and historical development.
On the first day of spring people make dolls symbolizing winter and burn them in fires or throw them to the river or sea.It means winter is over and spring has come.
In spring we have also some specific Easter traditions.On Easter Saturday people go to church with a basket full of food to have it blessed.Easter Sunday is the day of Ressurection.On Easter Monday people pour water on each other.At homes the one who gets up first pours water on the other members of the family who are still in bed.But in the streets it is guite dangerous to walk as boys pour water on the passing girls and women.In some regions boys beat girls with twigs.Painted eggs also belong to the tradition of Easter.PO POLSKU :


Podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, Polska ma swoje typowe zwyczaje i tradycje związane z kulturą i rozwoju historycznym.
Na pierwszy dzień wiosny ludzie popełniają lalki symbolizujące zimą i nagraj go w czasie pożarów i wyrzucić je do rzeki lub sea.It zimowe oznaczają ponad i wiosna nadeszła.
Na wiosnę mamy również szczególne Wielkanoc traditions.On Wielkanoc ludzie sobota chodzą do kościoła z koszykiem pełnym jedzenia do jego blessed.Easter niedziela jest dniem Ressurection.On Wielkanoc osób poniedziałek wlać wodę na każdym other.At domy z jednej kto wstaje pierwszy nalewa wody na innych członków rodziny, którzy są jeszcze w bed.But na ulicach jest niebezpieczne guite chodzić jak chłopcy polać wodą dziewcząt mijania i women.In niektórych regionach chłopcy beat dziewcząt twigs.Painted Jaja należą do tradycji wielkanocnej.