Wyrażenie (-4x-6) ² jest równe
A) 16x²+48x+36
B) -16x²+48x+36
C) 16x²-48x+36
D) 16x²+24x+36

2) Wyrazenie x²-6x+9 jest rowne
A) (6x-3) ²
b) (x-3) ²
c) (x-9) ²
d) (x-2) ²

3) Wyrazenie 9x²-16² jest rowne
a) (3x-4) (3x-4)
b) (3x-4)(3x+4)
c) (3x+4)(3x+4)
d) (9x-4)(9x+4)

4) Wyrazenie (x-1) ²+(x-1)-(x-1) ² jest rowne
A) x-1
b) 3x-1
c) x+1
d) 3x-3

5) Wartosc wyrażenia (4x-y) ²-2(2x+2)(4x+2) dla x=3,y=-2 jest rowna
a) -28
b -60
c)-34
d)0

6) O ile zwiększy się pole kwadratu o boku x cm jeżeli każdy jego bok zwiększymy o 6 cm ?
a) o 36 cm²
b) o(x+6) cm²
c) o(12x+36) cm²
d) o 24 cm²

7) rozwiązaniem rownania y²-(y-3) =3 jest liczba
A) -2
b)2
c)-5
d)24


8) Iloczyn dwóch liczb różniących się o 3 jest równe kwadratowi większej z tych liczb. Jakie to liczby

a) 0 i 3
b) -3 i 0
c) -2 i 1
d) -1 i 2
9) Michał miał p złotych i wydal m złotych i g groszy. Zostało mu r złotych. Które równanie opisuje sytuacje zadania
a) r=p-m-g
b) r=p-m-0,1 g
c) r=p-m-0,01g
d) r=p-m-100g

10) Prostokąt o polu P ma boki dugosci a i a +b. Które równanie jest prawidłowe?
a) b=P:(a-b))
b) b=(a²+P) : a
c) b=(P-a²) : a
d) b=(P-b) : a

1

Odpowiedzi

2010-02-10T22:46:47+01:00
1. C
2. B
3. B , POD WARUNKIEM , ŻE WYRAZENIE WYGLADA TAK 9x²-16, A NIE 9x²-16²
4. A
5. A
6. C
7. D
8. A
9. A
10. C
1 1 1