Odpowiedzi

2010-02-10T23:32:11+01:00
P=3
q=2
A=(0,5)
x=0
y=5

y=a(x-p)+q
5=a(0-3)+2
5=-3a+2
3a=2-5
3a=-3 /:3
a=-1

y=-1(x-3)+2 ---to jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej
2010-02-10T23:35:11+01:00
Znajdź wzór funkcji kwadratowej, o której wiadomo, że wierzchołek ma współrzędne (-3,2) i przechodzi przez (0.5)
y= f(x) = a(x+ b/2a)² -Δ /4a

W=( -3, 2)
W = ( p, q)
W = ( -b/2a, -Δ/4a)

-b/2a = -3
- Δ/4a = 2
y = f(x) = a(x -3)² -2
f(x) = a( x² -6x +9) -2
f(x) = ax² -6ax +9a -2
f(0) = 5
f(0) = a*0² - 6*a*0 + 9a -2 = 5
f(0) = 0 - 0 + 9a -2 = 5
9a -2 = 5
9a = 5 +2
a = 7/9
y = f(x) = 7/9 x² - 42/9x + 9*7/9 -2
f(x) = 7/9 x² - 42/9 x + 7 -2
f(x) = 7/9 x² - 42/9 x + 5