Więc mam uzupełnić kartę osobową na temat Rudego:

Imię i nazwisko:
Pseudonimy:
Wygląd:
Wyniki w nauce:
Zdolności i zainteresowania:
Sytuacja rodzinna i relacje z najbliższymi:
Źródło dochodów w czasie okupacji:
Kierunki rozwoju intelektualnego:
Plany życiowe na okres powojenny:
Zachowanie podczas obstawienia domu przez hitlerowców:
Predyspozycje przywódcze:
Zachowanie podczas śledztwa:
Zachowanie w sytuacji różnicy zdań z przyjaciółmi:
Reakcja na konieczność zabijania hitlerowców:
Najważniejsze osiągnięcia w małym sabotażu i dywersji:


Z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-02-11T08:42:09+01:00
Rudy:
Imię i nazwisko: Jan Bytnar.
Pseudonimy: Rudy, Czrny, Janek, Krokodyl, Jan Rudy.
Wygląd: drobny chłopiec o rudych włośach (najlepiej będzie jak sobie jego zdjęcie wydrukujesz)
Wyniki w nauce:Po ukończeniu szkoły powszechnej Jan Bytnar dostał się do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego.
Zdolności i zainteresowania: W 1983 roku uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy w harcerstwie-harcerza Rzeczpospolitej.
Sytuacja rodzinna i relacje z najbliższymi: Syn Zdzisławy Bytnarowej i Stanisława Bytnara (byłego żołnierza Legionów Polskich). W 1925 roku rodzina Bytnarów przeniosła sie do Warszawy. Jego najbliższymi przyjaciółmi byli: Tadeusz Zawadzki (Zośka), Maciej Aleksy Dawidowski (Alek).
19 1 19