Otrzymaj CaSo₄ wszystkimi sposobami ( 9 )

1) kwas + zasada -> sól + woda
2) metal + kwas -> sól + wodór
3) tlenek metalu + kwas ->sól + woda
4) sól₁ + kwas₁ -> sól₂ + kwas₂
5) sól₁+ sól₂-> sól₃+sól₄
6) tlenek metalu + tlenek niemetalu ->
7) sól + zasada
i pozostałymi dwoma

1

Odpowiedzi

2012-07-01T01:10:50+02:00

1)H2SO4 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + 2H2O

2) Ca + H2SO4 --> CaSO4 + H2

3) CaO + H2SO4 --> CaSO4 + H2O

4) CaCl2 + H2SO4 --> CaSO4 + 2HCl

5) K2SO4 + CaCl2--> CaSO4 + 2KCl

6) CaO + SO3 --> CaSO4

7) K2SO4 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + 2KOH

8) Ca(OH)2 + SO3 --> CaSO4 + H2O

9) Ca + MgSO4 --> CaSO4 + Mg