Odpowiedzi

2010-02-11T00:13:44+01:00
F(x)=3x² - 6x - 4
a=3
b=-6
c=-4
Δ=b²-4ac
Δ=-6²-4×3×-4
Δ=36+48
Δ=84
mam deltę więc przekształcam do postaci kanonicznej
y=a(x+b/2a)²-Δ/4a
y=3(x-1)²-7
p=1
q=-7
W=(p,q)
W=(1,-7)
to jest wierzchołek funkcji, której ramiona skierowane są ku górze, ponieważ a>0 wierzchołek jest to ekstremum tej funkcji

teraz monotoniczność
funkcja maleje dla x∈(-∞;1>
funkcja rośnie dla x∈<1;+∞)