Bardzo proszę o rozwiązanie mi tych zadanek,są mi potrzebne jak najszybciej:( dziękuje bardzo:*

Zadanie 1: Oblicz.
a) √¹⁶/₄₉
b) √2¹/₄
c) √1⁹/₁₆
d) √11¹/₉
e) √1,96
f) √0,0144
g) √0,000121

Zadanie 2: Wykonaj działania.
a) (√3 + 2√2)(4√3 - √2)=
b) (3 - √7)(2 + 2√7)=
c) (3 + 4√2)²=

Zadanie 3: Wykonaj działania.
a) całość wzięta pod pierwiastek 2+√3 * calość wzieta pod pierwiastek 2 - √3=
b) całosc wzieta pod pierwiastek 4 - 2√3 * calosc wzieta pod pierwiastek 4 + 2√3

Zadanie 4: Usuń niewymierność z mianownika.
a) ¹/√₂

b) ¹/₂√₅

c) ¹/√₁₅

d) ³/₂√₃

e) ¹/₂₋√₃

f) ⁶/₄₊√₂

g) √₂/√₃₊₂

h) ²√³/√₂₊√₃

i) ³⁺²√³/₂√₃₋₃

j) √³⁻¹/₄₋₂√₃2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T09:42:57+01:00
Zadanie 1: Oblicz.
a) √¹⁶/₄₉ =
b) √2¹/₄
c) √1⁹/₁₆
d) √11¹/₉
e) √1,96=1,3
f) √0,0144=0,12
g) √0,000121=0,011
nie bardzo rozumiem jakie to przyklady sa w a-d. ;/

Zadanie 2: Wykonaj działania.
a) (√3 + 2√2)(4√3 - √2)=
=√3*4√3 -√3*√2+2 √2*4√3- 2√2* √2=
=4*3 - √6 +8√6-2*2=
=12+7√6-4=8+7√6

b) (3 - √7)(2 + 2√7)=
=3*2+3*2√7-2√7-√7*2√7=
=6+6√7-2√7-2*7=
=6+4√7-14=4√7-8

c) (3 + 4√2)²=3² +2*3*4√2 + (4√2)²=9+24√2 +16*2=41+24√2

Zadanie 4: Usuń niewymierność z mianownika.
a) ¹/√₂ =1√₂/√₂*√₂=√₂/2

b) ¹/₂√₅=₂√₅ /₂√₅*₂√₅=₂√₅/4*5=₂√₅/20=√₅/10

c) ¹/√₁₅=√₁₅/√₁₅*√₁₅=√₁₅/15

d) ³/₂√₃=3*₂√₃/₂√₃*₂√₃=6√₃/4*3=6√₃/12=√₃/2

e) ¹/₂₋√₃=₂+√₃/(₂₋√₃)*(₂+√₃)=₂+√₃/4-3=₂+√₃

f) ⁶/₄₊√₂=6*(₄-√₂)/(₄₊√₂)*(₄-√₂)=24-6√₂/16-2=24-6√₂/14

g) √₂/√₃₊₂=√₂*(√₃-₂)/(√₃₊₂)*(√₃-₂)=√6-2√2/3-4=√6-2√2/-1=2√2- √6
2010-02-11T09:44:34+01:00
Zad.1
a)=4/7
b)√9/4 = 3/2
c)√25/16 = 5/4
d)√100/9=10/3
e)=1.4