Zadanie 1: Oblicz.
a) √³/₅ * √15=
b) √5¹/₄ * √⁷/₃=
c) ∛25 * ∛40=
d) ∛75 * ∛45=
e) √¹²⁸/√₅₁₂=
f) √²¹⁶/√₁₉₂=
g) √1⁹/₁₆ : √²²⁵/₂₅₆=
h) √1½ : √1⁵/₂₇=

Bardzo proszę o rozwiązanie, to dla mnie bardzo ważne :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T00:49:19+01:00
A) √³/₅ * √15= √³/₅ *15 = √9 = 3
b) √5¹/₄ * √⁷/₃= √²¹/₄ * √⁷/₃ = √²¹/₄ *⁷/₃ = √⁴⁹/₄ = ⁷/₂ = 3½
c) ∛25 * ∛40= ∛ 25 * 40 = ∛1000 = 10
d) ∛75 * ∛45= ∛75*45 = ∛3375 = 15
g) √1⁹/₁₆ : √²²⁵/₂₅₆= √²⁵/₁₆ : √²²⁵/₂₅₆ = ⁵/₄ : ¹⁵/₁₆ = ⁵/₄ * ¹⁶/₁₅ = ⁴/₃ = 1⅓
h) √1½ : √1⁵/₂₇= √³/₂ : √³²/₂₇ = √³/₂ * ²⁷/₃₂ = √⁸¹/₆₄ = ⁹/₄ = 2¼