Odpowiedzi

2010-02-11T07:21:29+01:00
HCl + NaOH strzałka NaCl + H₂O
Jest to tak zwana reakcja zobojętniania, ponieważ w reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem sodu powstaje chlorek sodu i obojętna cząsteczka wody.
NaOH barwi fenoloftaleinę na malinowo lecz już po zajściu reakcji traci ona barwę gdyż ani woda ani chlorek sodu nie powodują zmiany jej koloru.