Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:02:31+01:00
7. a) mr = 14+2
ms = 2

Cp = 2*100/mr
Cp = 2*100/16
Cp = 12,5%

b) Cp=9%
mr = 0,3kg

Cp=ms*100/mr
9=ms*100/0,3
2,7/100 = ms
ms = 0,027kg = 27g

c) ms=20g
Cp=20%

20 = 20*100/mr
mr = 2000/20
mr = 100g
---------------------------------------------------------
8. a)
1t=1000kg=1000000g =10⁶g
12g ---- 6*10²³
10⁶ g ---- x

x = 6* 10²³ *10⁶ / 12
x = 10²⁹/6

b) 10⁵/10⁻¹⁴= 10¹⁹

c) 5*10¹⁴m² ------ 5*10¹⁹ kg
1m² ----------------- x kg

x = 5*10¹⁹/ 5*10¹⁴
x = 10⁵

d) v = 1,5 * 10⁻⁹ m/s
t = 3*10⁷ s

s = v*t
s = 1,5 * 10⁻⁹ * 3*10⁷
s = 4,5 * 10⁻² m
-----------------------------------------------------------------------------------------

4. a) d=19280 kg/m³
V=1m³
m=d*V
m=19280 kg = 19,28 tony

b) d=13534 kg/m³ = 0,013534 kg/cm³
V=1cm³
m = 0,013534kg

c) 1kg

d) d=1200 kg/m³ = 1,2 kg/dm³
m hebanu = 1,2kg

d = 400 kg/m³ = 0,4 kg/dm³
m = 0,4 kg

1,2-0,4=0,8 kg

e) m=1 kg
d = 2700 kg/m³

V = m/d
V = 2700 m³

f) m=10⁴t = 10⁴*1000kg = 10⁴* 10³ = 10⁷ kg

d = 10¹⁸ kg/m³ = 10¹⁸/10⁹ = 10⁹ kg/mm³
V=1mm³
m=10⁹kg

nie ważą tyle samo, wieża ajfla jest ciezsza.

-----------------------------------------------------------------

9. a) ms = 0,5kg
mr = 1+0,5=1,5kg
Cp = 0,5*100/1,5
Cp = 50/1,5
Cp = 33,3%

b) Cp=5%
ms = x
mr = 1-x

5 = 100x/(1-x)
5-5x = 100x
5 = 105x
x = 0,05 kg