Odpowiedzi

2010-02-11T09:11:10+01:00
Styl i Język Mikołaja Reja:
- przysłowia o charakterze alegorii
- język potoczny
- obrazowy (satyra, groteska)
- ma wywołać humor
- indywidualizacja języka (np. w Krótkie rozprawie Pleban mówi językiem uczonym, ziemianin przeciętnym a jednak każdy mówi tą samą polszczyzną
- dialogi są rozległe, nie łączą się ze sobą, nie ma przepływu myśli (np. Krótka rozprawa)
- operowanie aluzjami politycznymi
- charakter humorystyczny (rubaszny - naśladowanie Rabelous)
- odwołuje się do skojarzeń fizjologicznych (np. w Figlikach)
- ironia, jako metoda polemiki ( Krótka rozprawa)
- personifikacja ( w Krótkiej rozprawie Rzeczpospolita)
6 5 6