Przetłumacz:
1. On jest jedynym dzieckiem swoich rodziców.
2. On nie jest ani Grekiem ani Rosjaninem on jest Polakiem.
3. Nauczyciela nie ma w klasie, jest na korytarzu.
4. Widzę, że nie jesteś głodny.
5. Oni mówią po Japońsku.
6. On nie lubi wstawać przed lekcjami tylko po.
7. Lubię niebieskie koszule.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T10:09:13+01:00
1. He is the only child of his parents.
2. He is neither Greek nor Russian, he is Polish.
3. That is not teacher in the classroom, is in the corridor.
4. I see that you are not hungry.
5. They speak Japanese.
6. He does not like to get up before school only.
7. I like blue shirts.