Uzupełnij tekst , wpisując rodzaj podłoża , na którym powstały wymienione gleby oraz ich cechy .

Czarnoziemy - ___________________ - ( rodzaj podłoża ) __________________________________ - ( cechy charakterystyczne )

Gleby bielicowe _______________________ - ( rodzaj podłoża )
_____________________________ - ( cechy charakterystyczne )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:17:37+01:00
Czarnoziemy :
-najlepsze gleby
-zajmują 1% Polski
-Występują na Wy.Lubelskiej i Roztoczach, na Wyż. Małopolskiej, na Pogórzu Karpackim, na Płaskowyżu Głubczyckim

wyglada tak:o góry :przejscie do skaly macierzystej i wtedy niżej jest skała macierzysta (less)

Bielice
25%pow. kraju
wystepuja na piaskach pradolin,sandrów i wydm wsrodladowych

wygladaja tak: tez od góry prochnica(poziom wymywania(biały)
drugipoziom : poziom wymywania i trzeci poziom skala macierzysta (piaski, żwiry)
1 1 1