Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T10:47:29+01:00
Siła nacisku równa jest ciężarowi ciała i powstałej podczas ruchu sile bezwładności:
N = mg + ma = m(g+a) = m(g+0,5g) = 1,5mg = 1,5 × 60kg x 9,81m/s² = 882,9 N