Odpowiedzi

2010-02-11T11:11:30+01:00
Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju

* planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury
* wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności
* przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia
* gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności
* wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń
* systematyczne szkolenie w zakresie OC:

1. kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej,
2. formacji OC
3. ludności w ramach powszechnej samoobrony

* współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków