Oblicz powierzchnię sześcianu jesli jego objętośc jest równa
a)125000 cm sześciennych
b)0,027 , sześciennych
c) 125 000 cm sześciennych
oblicz pole kwadratu jeśli jego pole jest równe
a)6400 m kwadratowych
b)1,69 dm kwadratowych
c) 1,81 km kwadratowych

1

Odpowiedzi

2010-02-11T11:41:10+01:00
A)125000 cm sześciennych
wzór na objętość z którego wyznaczymy a
V=a³
125000cm³ = a³ / ∛
a = 50 cm

więc pole wynosi
Pc = 6a²
Pc = 6* (50cm)²
Pc = 6* 2500cm²
Pc = 15000 cm²

b)0,027 , sześciennych

V=a³
0,027cm³ = a³ / ∛
a = 0,3 cm

więc pole wynosi
Pc = 6a²
Pc = 6* (0,3cm)²
Pc = 6* 0,09cm²
Pc = 0,54 cm²

c) 125 000 cm sześciennych

V=a³
125 000cm³ = a³ / ∛
a = 50 cm

więc pole wynosi
Pc = 6a²
Pc = 6* (50cm)²
Pc = 6* 2500cm²
Pc = 15 000 cm²

oblicz objętość kwadratu jeśli jego pole jest równe
a)6400 m kwadratowych
z wzoru na pole wyznaczymy bok kwadratu czyli a
P = a²
6400m² = a² / :√
a = 80 m

L= 4*a
L = 4 * 80 m
L = 320 m

b)1,69 dm kwadratowych

P = a²
1,69 dm² = a² / :√
a = 1,3 dm

L= 4*a
L = 4 * 1,3 dm
L = 5,2 dm

c) 1,81 km kwadratowych

P = a²
1,81 km² = a² / :√
a = 1,35 km

L= 4*a
L = 4 * 1,35 km
L = 5,4 km